som underviser

Som underviser er jeg levende og klar. Jeg kombinerer eksempler fra praksis med teorier og indsigter fra min master-uddannelse i redaktionel ledelse. Jeg har også selv siddet på skolebænken for at blive en bedre coach og underviser, blandt andet har jeg gennemgået et kursus i problemorienteret læring på Aalborg Universitet. Så jeg er meget opmærksom på at inddrage og aktivere kursister og studerende gennem øvelser, diskussioner og opgaver og giver dem konstruktiv feedback. Jeg underviser i de journalistiske genrer og metoder, for eksempel nyheder og interviews, i medieudvikling, brug af offentlighedsloven, undersøgende journalistik mm.

Cases

Aalborg Universitet case-thumb
Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet i Aalborg og i København underviser jeg i journalistik og medieforhold på kommunikationsuddannelsen. Jeg har blandt andet sammen med de studerende udarbejdet konceptet til et nyt, internt online-magasin.

Bruno Ingemann formår at omsætte sine erfaringer fra mange år som journalist og redaktør til et relevant undervisningsforløb på vores uddannelse. Det er vores klare oplevelse, at Bruno har styr på både teori og praksis, og formår at udnytte sin store erfaring. Hans undervisning får generelt meget positiv feedback fra de studerende, som værdsætter, at han inddrager dem aktivt i sin undervisning. Bruno er samtidig let og effektiv at arbejde sammen med.

- Mikael Vetner, Studieleder School of Communication, ArT & Technology

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole case-thumb
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har jeg undervist journaliststuderende, blandt andet i forløbet Indsamling og Analyse, hvor de studerende blev klædt på til at lave kritisk og undersøgende journalistik. Jeg er desuden tilknyttet uddannelsen som censor på cand. public. uddannelsen.

Bruno Ingemanns indsats har altid været præget af stærk faglighed, stor seriøsitet og fin sans for pædagogik og arbejdet med de studerende, som også evaluerer Bruno Ingemann meget positivt. Som censor er Bruno altid særdeles velforberedt, grundig og har en god fornemmelse for, hvordan de studerende skal eksamineres, så de får chancen for at gøre deres bedste, men bliver testet, som de skal.

- Henrik Berggreen, lektor, faglig leder