som projektleder

Jeg overholder planer, budgetter og deadlines og opfylder de aftalte mål. Det gælder i udviklings- og forandringsprojekter og redaktionelle satsninger. Som redaktionel leder har jeg styret mange projekter i havn, både organisatoriske og journalistiske.

Jeg kan arbejde eksternt og selv styre hele projektet, for eksempel udviklingsprojekter for organisationer. Og jeg kan lede et projekt inde fra organisationen som tovholder på hele eller dele af større redaktionelle kampagner.

Cases

Danmarks Radio - DR Nyheder
DR Nyheder

DR Nyheder havde brug for hjælp til at analysere arbejdsgangene i det centrale newsroom og bad mig om dels at kortlægge samarbejdet, dels komme med anbefalinger til forbedringer.

Bruno Ingemann viste gennem hele processen en meget stor forståelse for organisationen og formåede at identificere de væsentligste udfordringer og barrierer for det gode workflow. Bruno formidlede rapportens resultater klart og tydeligt til forskellige grupper af modtagere og anviste samtidig nogle gode og konstruktive forslag til forbedringer. Bruno refererede til en styregruppe, som både bestod af Nyhedsledelsen og medarbejdere og gennem hele processen var alle parter meget tilfredse med hans arbejde.

- Rikke Hougaard Zeeberg, underdirektør

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole case-thumb
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har jeg undervist studerende på bacheloruddannelsen. Desuden er jeg ansat som projektleder, blandt andet for ”Undersøgende journalistik med digitale værktøjer”, hvor jeg udvikler nye læringsmetoder inden for den undersøgende journalistik.

Bruno Ingemann er en effektiv formidler, der arbejder målrettet, udviklingsorienteret og professionelt. Han er tillidsvækkende og engageret og er i stand til at motivere sine omgivelser. Bruno er ligeledes en meget stabil og sikker opgave- og problemløser, der selvstændigt tager vare på målopfyldelsen.

- Jens Otto Kjær Hansen, rektor