som konsulent

Jeg er hurtig til at sætte mig ind opgaven og forstå kundens behov. Her har jeg glæde af mine journalistiske arbejdsmetoder med at stille præcise spørgsmål og finde ind til sagen kerne. Og når jeg kommunikerer mine forslag til løsninger over for de forskellige interessenter i organisationen anvender jeg min viden om målgrupper og formidling.

Jeg ved en del om udvikling af organisationer og medarbejdere. Både om teorierne bag forandringsledelse og strategiudvikling, som jeg har skrevet speciale om i min universitetsuddannelse, og hvordan udviklingsprocesser gennemføres i store og i mindre organisatoriske enheder.

Cases

Dansk Sygeplejeråd, konsulent Bruno Ingemann
Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd, kreds Nordjylland, gennemførte i efteråret 2011 valg til formandsposterne og kredsbestyrelsen.

I den forbindelse ønskede man at afholde fire valgmøder rundt om i Nordjylland. Møderne skulle give medlemmerne mulighed for at mødes med og debattere med kandidaterne. Og til at lede møderne ønskede man en professionel mødeleder til at sikre en livlig og fair debat. Jeg blev kontaktet, og på et indledende møde med fagforeningen udviklede vi i fællesskab en plan for afvikling af møderne.

Vi kontaktede Bruno Ingemann, fordi vi vidste at han som erfaren redaktør og leder i mediebranchen var vant til at lede møder og debatter. Og han levede fuldt ud op til vore forventninger. Han var meget velforberedt, udviste stor fleksibilitet og var hurtig til at omstille sig til nye situationer. Med sikker hånd førte han kandidater og tilhørere gennem de fire valgmøder. Han styrede debatterne på en fair og humoristisk facon, og vi kan varmt anbefale Bruno Ingemann som moderator og mødeleder.

- Jytte Wester, formand, Kreds Nordjylland